Tailerra Bingen Esturok emango du.

Tailerra: urtarrilaren 25ean, 10:00etatik 13:00etara

15 min. Sarrera
1 h Master Class
15 min. Atsedena
15 min. Galderak/Erantzunak/Solasaldia
1h Praktikaren azterketa eta sakontzea
15 min. Feedback eta amaiera

Tailerraren helburuak

3 orduko tailer honetan, 360 ™ metodoaren berri emango dizuegu eta metodoaren alderdi praktiko hauek landuko ditugu: arnasketa, biotentsegritatea, eta tridimentsionalitatearen beharra mugimenduan. Horrez gain, metodoaren bestelako alderdi teoriko eta praktiko batzuk ere jorratuko ditugu.

Nori zuzendua dagoen

Mugimendua gustuko dutenei eta mugimenduaren profesionalei. Izan ere, mugimenduari dagozkion alderdi berri asko eta mugimenduaren ikuspegi holistikoa aztertuko dira.

Zertan datzan

360 ™ praktika dinamikoa da, 360º-ko mugimenduan oinarritzen dena, gorputzak mugikortasun aktiboa irabaz dezan. Praktika honen bidez, indar funtzionala, mugikortasun aktiboaren tartea eta mugimenduaren arintasuna garatzen dira, horretarako hainbat postura erabilita. Metodoak gorputzaren eremu guztiak kontuan hartzen ditu, eta artikulazioei konexioa, malgutasuna, mugimendu-askatasuna, arintasuna eta lubrifikazioa ekartzen die.

.

.

Taller impartido por Bingen Esturo.

Tailer: 25 de enero, de 10:00 a 13:00

15min Intro
1h MasterClass
15min Descanso
15min Preguntas/respuestas/comentarios
1h Profundización y exploración de la práctica
15min Feedback y cierre

Obejtivos taller:

En las 3 horas de taller daremos a conocer el metodo 360TM®️ y profundizaremos en los diferentes aspectos prácticos como la respiración, biotensegridad, la necesidad de la tridimensionalidad en el movimiento junto con otros aspectos teorico-prácticos del método.

A quién está dirigido

La práctica esta dirigida a practicantes o profesionales del movimiento dado que aporta muchos aspectos nuevos y una vision holistica del movimiento.

En qué consiste

360TM®️ es una práctica dinámica basada en el movimiento de 360° grados para ganar movilidad activa en el cuerpo. La práctica desarrolla fuerza funcional, rango de movimiento activo y fluidez de movimiento en una variedad de posturas. El método funciona en todas las áreas del cuerpo dando conexión, elasticidad, libertad de movimiento y fluidez y lubricación a las articulaciones.

+info: info@eibarkore.com // 661 060 024